top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI, ZASADY WYKORZYSTANIA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Pałac Zdunowo Liberek-Rytel i Przysucha Spółka Jawna, z siedzibą w Załuskach, Zdunowo 50, 09-142 Załuski. W zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz w zgodzie z prawem Polskim Pałac Zdunowo Zuzanna Przysucha zobowiązuje się chronić dane osobowe i przetwarzać je zgodnie z prawem. 

 

1. Dane Gromadzone Przez Administratora

Celem zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, możemy gromadzić dane osobowe z formularzy oraz systemów rezerwacji na stronie www.palaczdunowo.pl, dane podane w trakcie Państwa pobytu oraz dane uzyskane w trakcie kontaktu z Państwem. Informacje, które możemy otrzymywać to: imię i nazwisko, adres email, adres do korespondencji, adres płatności, numer telefonu, obywatelstwo, numer dowodu osobistego oraz data ważności i miejsce wydania, dane płatnicze takie jak numer karty i inne dane karty, preferencje gości hotelowych, zapisy z monitoringu, preferencje marketingu i komunikacji, oraz inne informacje dobrowolnie udostępnione pracownikom hotelu. Możemy również otrzymywać ograniczone informacje o stanie zdrowia w ramach dostarczania usług w spa – na tyle, na ile są one konieczne do dostarczania wysokiej jakości usług.

2. Dane Gromadzone Przez Podmioty Trzecie

Możemy otrzymywać dane dobrowolnie udostępnione podmiotom trzecim w procesie Państwa współpracy z Administratorem. Mogą to być silniki do rezerwacji oraz operatorzy płatności. Możemy również otrzymywać dane dobrowolnie udostępnione przez Państwa platformom społecznościowym, wliczając Facebook oraz Instagram. Wykorzystanie tych danych jest objęte Państwa umową użytkownika z tymi platformami i jest zgodne z Państwa ustawieniami użytkownika.

 

3. Wykorzystanie Danych

Wykorzystujemy dane przede wszystkim w celu dostarczania usług oraz poprawy jakości usług. Możemy również wykorzystywać dane do komunikacji marketingowej lub do komunikacji istotnych dla Państwa informacji. Państwa dodatkowa zgoda jest wymagana w przypadku, gdy wymaga jej prawo. 

 

3.1 Wykonywanie Umowy

Dane są wykorzystywane do poprawnego wykonania umowy z gośćmi. Dane te są wykorzystywane na tyle, na ile jest to konieczne do dostarczenia usługi, a dostęp do danych ma wyłącznie autoryzowany, kwalifikowany personel. 

 

3.2 Marketing

Adres e-mail może być wykorzystywany, aby wysyłać Państwu istotne, ogólne wiadomości marketingowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w wyniku Państwa współpracy z nami lub gdy wyrazili Państwo chęć otrzymywania wiadomości na temat naszej oferty. Treści marketingowe nie są profilowane do poszczególnych adresatów i nie korzystają z żadnych danych osobowych oprócz adresu e-mail. Zawsze mają Państwo prawo do wycofania zgody na komunikację mailową. 

3.3 Organizacja Spotkań

Informacje podane na temat organizacji spotkań mogą być wykorzystane w tym celu i mogą być częściowo udostępniane z podwykonawcami usług. Mogą to być preferencje gości i inne istotne informacje. Nie udostępniamy nikomu szczególnie wrażliwych danych, chyba że została na to udzielona wyraźna zgoda gościa.

 

3.4 Bezpieczeństwo Gości i Obsługi

Na terenie obiektu działa monitoring, aby zapewnić bezpieczeństwo gościom oraz pracownikom. Nagrania z monitoringu są przechowywane w bezpiecznej lokalizacji i nie są przechowywane w chmurze lub online. Monitoring działa wyłącznie w publicznych częściach obiektu i nie jest wykorzystywany do żadnych innych celów niż ten wymieniony. Nagrania nie są nikomu udostępniane.

 

3.5 Usługi Zdrowotne

Ograniczone informacje o stanie zdrowia gości mogą być uzyskiwane przez podwykonawcę spa hotelowego. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawnego świadczenia usług oraz w celu zapewnienia zdrowia gości. Nie są nigdy udostępniane osobom trzecim oraz nie są wykorzystywane do profilowania gości. Dane o stanie zdrowia są przetrzymywane przez 60 dni od daty zabiegu i nigdy nie są przechowywane elektronicznie. Mają Państwo prawo wymagać wcześniejszego usunięcia tych danych przed upływem 60 dni.

 

4. Udostępnianie Danych Oraz Profilowanie

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli jest to potrzebne do wykonania prawnych obowiązków hotelu lub jeżeli jest to potrzebne do wykonania umowy. Dane te mogą być między innymi udostępniane platformom do rezerwacji oraz operatorom kart płatniczych, takim jak Booking.com, ProfitRoom Booking oraz FirstData. Dane osobowe są udostępniane wyłącznie podmiotom o wysokich standardach ochrony i wykorzystania danych. Dane osobowe nie są nigdy udostępniane reklamodawcom oraz nie są wykorzystywane do profilowania. Dane osobowe nigdy nie są sprzedawane przez Administratora.

 

5. Dane Szczególnie Wrażliwe

Dane dotyczące pochodzenia, koloru skóry, poglądów politycznych lub filozoficznych, członkostwa w związkach zawodowych, stanu zdrowia, informacji genetycznych, karalności uprzedniej, oraz danych biometrycznych są danymi szczególnie wrażliwymi. Nie pobieramy dobrowolnie żadnych tego typu danych, z wyjątkiem danych zdrowotnych w celu świadczenia niektórych usług. Wszelkie dane szczególnie wrażliwe, wliczając dane podane nam pośrednio w trakcie pobytu, są całkowicie poufne i nie są wykorzystywane ani udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody z Państwa strony.

 

6. Dane Dotyczące Dzieci

Nie wymagamy danych osobowych osób niepełnoletnich i nie pobieramy żadnych informacji na temat dzieci, chyba że za wyraźną zgodą opiekuna prawnego do celu organizacji przyjęć (na przykład otrzymywanie imienia i nazwiska jako gości na przyjęciu). Dane te nie są przechowywane i są bezzwłocznie usuwane.

 

7. Przechowywanie Danych Osobowych

Wszelkie dokumenty papierowe zawierające dane gości są przechowywane w zamkniętym, bezpiecznym miejscu na terenie obiektu. Dostęp do danych ma wyłącznie uprawniony, potrzebny personel. Wszelkie dane elektroniczne są przechowywane na bezpiecznych serwerach zabezpieczonych oprogramowaniem przeciwko atakom hackerskim. W mało prawdopodobnym przypadku naruszenia danych zostaną Państwo bezzwłocznie poinformowani. Zawsze mają Państwo prawo do dostępu do, zmiany lub usunięcia części lub wszystkich danych osobowych którymi zarządzamy. Prosimy o kontakt na adres ola.piotrowska@palaczdunowo.pl. Państwa prośba zostanie spełniona w przeciągu 30 dni. 

8. Zapytania

Wszelkie wątpliwości dotyczące naszego zarządzania danymi i ich wykorzystania prosimy kierować na adres ola.piotrowska@palaczdunowo.pl

9. Zmiany

Niniejsza Polityka Prywatności i Zasady Wykorzystania oraz Ochrony Danych Osobowych mogą ulec zmianie. Aktualna wersja zawsze jest dostępna dla Gości.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES​

Przywiązując szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających strony korzystające z naszego oprogramowania prosimy o zapoznanie się z poniższą polityką prywatności i plików cookies. Jednocześnie informujemy, iż gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

 

I. Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

- czas nadejścia zapytania,

- czas wysłania odpowiedzi,

- nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,

- informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą stronę. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

 

II. Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

III. Mechanizm Cookies
Witryna, którą Państwo używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i  przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną,  witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz  informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem  formularza kontaktowego.

 

IV. Dlaczego stosujemy cookies
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia np. odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.

 

V. Z jakich cookies korzystamy

Pliki cookie sesji
Te pliki cookie są stosowane do zapisywania informacji z sesji. Strony internetowe nie posiadają pamięci. Pliki cookie sesji umożliwiają właścicielom strony śledzenie strona po stronie ruchu użytkowników odwiedzających witrynę, eliminując konieczność podawania tych samych informacji, które już przekazali na danej stronie a także celem uwierzytelnienia. Pliki cookie sesji są usuwane, gdy zamykana jest przeglądarka.

Pliki cookie preferencji
W trakcie wizyty pliki cookie są wykorzystywane do zapisywania informacji o typie użytej przeglądarki i rodzaju zainstalowanego dodatkowego oprogramowania przeglądarki. Zapisują też preferencje wybrane podczas personalizowania strony internetowej, na przykład preferowaną lokalizację, język lub czcionki. Te preferencje są zapamiętywane poprzez użycie stałych plików cookie, dzięki czemu przy następnych odwiedzinach strony użytkownik nie musi ustawiać ich ponownie.

Pliki cookie analityczne
Te pliki cookie analizy internetowej umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkowników w zakresie zawartości stron, abyśmy mogli lepiej zorganizować układ naszej strony. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z naszej strony przez odwiedzających, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkowników na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym. W tym celu korzystamy z rozwiązania Google Analytics.

 

VI. Zarządzanie plikami cookies
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji. Więcej na temat plików cookies można znaleźć np. na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/.

 

VII. Odnośniki do innych stron
Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszego serwisu.

 

VIII. Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności i plików cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

bottom of page