top of page

REGULAMIN DLA GOŚCI INDYWIDUALNYCH

Niniejszy regulamin jest obowiązujący dla wszystkich osób przebywających i korzystających z usług hotelu w ramach rezerwacji indywidualnych tj. dla rezerwacji do 6 osób. Rezerwacje grupowe realizowane są na podstawie umów rezerwacyjnych.

 

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
2. Jeśli gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 11:00 dnia następnego, istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia innych godzin trwania doby hotelowej.
4. W związku z koniecznością potwierdzenia tożsamości Gościa oraz w celu zawarcia umowy i wystawienia faktury VAT, Gość może być poproszony o okazanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość, przed otrzymaniem klucza do pokoju
5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju. Hotel umożliwi przedłużenie pobytu w miarę możliwości.
6. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

7.  Cennik usług hotelowych dostępny jest w recepcji Hotelu.

8. Bezpłatne odwołanie rezerwacji przysługuje Gościom na 24 godziny przed rozpoczęciem doby hotelowej wskazanej w rezerwacji wykonanej telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem portali rezerwacyjnych (np. booking.com). W przypadku odwołania rezerwacji po tym czasie Gość zobowiązany jest do uiszczenia 100% płatności.
7. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję.
8.Hotel ma obowiązek zapewnić:
a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,

b) bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu, naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa
c) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
9. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
b) budzenie o wyznaczonej godzinie,
c) przechowanie bagażu
10. W hotelu, w obrębie pokojów, obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego.
11. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę lub też zaprzestać świadczenia usług i żądać opuszczenia hotelu.
12. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
13. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju lub hotelu.
15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa, za dodatkową opłatą. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
16. Wszelkie pytania należy zgłosić do personelu hotelu. 

bottom of page